Κατηγορία Δ

Κατηγορία Δ

VW POLO AUTO 1

 

 

VW POLO (αυτόματο)      Book

A/C   |   Άτομα: 5   |   Βαλίτσες: 320 λτρ   |  Πόρτες: 5   |   

 

 

VW UP AUTO 1VW UP (αυτόματο)      Book

A/C   |   Άτομα: 4   |   Βαλίτσες: 185 λτρ   |  Πόρτες: 5   | 

 

 

Back to Top